W 2012 roku ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Obecnie jestem na ostatnim roku szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinie Okulistyki w Klinice Okulistycznej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zajmuję się leczeniem
zachowawczym, diagnostyką chorób narządu wzroku oraz wykonuję zabiegi
laserowe takie jak: kapsulotomia, irydotomia, SLT.