leczenie zeza

Jedną z metod leczenia zeza u dzieci są ćwiczenia wzroku, zarówno pleoptyczne jak i ortoptyczne. Zaleca je lekarz okulista, a wykonują dyplomowani ortoptyści.

Ćwiczenia pleoptyczne stosowane są w leczeniu niedowidzenia i mają na celu poprawić ostrość wzroku. Ćwiczenia ortoptyczne stosuje się natomiast w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego. Mają one za zadanie wzmocnić wzrok i wykształcić widzenie obuoczne.

Na ćwiczenia pleoptyczno – ortoptyczne oraz badanie kątów zeza zapraszamy do naszej ortoptystki Renaty Kowalskiej – Kmieć.