Nawiążemy współpracę z okulistą chcącym związać swoją karierę zawodową z prywatnym sektorem ochrony zdrowia.