Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1998-2004). Po stażu podyplomowym w Szpitalu MSWiA w Łodzi podjęła pracę w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, gdzie pracuje do dziś. W 2011 roku uzyskała specjalizację w zakresie okulistyki. Zainteresowania: chirurgia okulistyczna, jaskra, choroby siatkówki , w tym retinopatia wcześniacza.