Ewelina Pióro-Dodot – okulista

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2002-2008r.). Po stażu specjalistycznym w SPSK nr 1 we Wrocławiu, pracowała w PZOZ w Starachowicach, a obecnie pełni funkcję starszego asystenta w oddziale okulistycznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończyła podyplomowe studia z medycyny estetycznej. Odbyła również kursy i staże w zakresie chirurgii plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem okolicy oka. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu zachowawczym, chirurgicznym i laseroterapii chorób narządu wzroku. Wykonuje zabiegi operacyjne i laserowe usunięcia wszystkich zmian powiek i powierzchni oka, plastyki powiek, iniekcje doszklistkowe preparatu Lucentis oraz zabiegi usunięcia zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.