Renata Kowalska-Kmieć – Ortoptystka

Dyplomowana pielęgniarka. Ukończyła Liceum Medyczne w Starachowicach, po czym rozpoczęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym Wydział Ortoptystek w Łodzi. Jako dyplomowana ortooptystka pracuje od 1997r. Jest odpowiedzialna za ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne usprawniające obuoczne widzenie. Ukończyła również Medyczne Studium Zawodowe na kierunkach Technik optyk i Refrakcja w Łodzi. Na tym stanowisku pracuje od 2003r. Prywatnie interesuje się architekturą i zwiedzaniem zabytków. Wolne chwile spędza na wycieczkach górskich.