Komputerowe badanie dna oka

Dysponujemy najnowszej generacji aparatem Daytona firmy Optos, który umożliwia wykonanie komputerowego zdjęcia dna oka.

Daytona jest skanującym laserowym oftalmoskopem. Urządzenie pozwala na obrazowanie siatkówki oka w nieosiągalnym dotąd zakresie kątowym wynoszącym aż do 200 stopni! Możliwość jednoczesnego obserwowania tak dużej powierzchni siatkówki daje kompleksowy obraz, ułatwiający postawienie prawidłowej diagnozy i dobór odpowiedniej metody leczenia.

Do skanu wykorzystywane są lasery o dwóch długościach fal – zielony i czerwony. Światło zielone dostarcza informacji o unerwionej części siatkówki oka, natomiast czerwone obrazuje głębsze struktury siatkówki oka.  Dodatkowo zastosowanie zielonego lasera umożliwia szerokokątną autofluorescencję, dzięki czemu łatwiej zauważymy pojawienie się np. zaburzeń nabłonka barwnikowego siatkówki.

 

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

tonometria bezdotykowa air – puff z odpowiedzią rogówkową, pomiar ten wykonywany jest przed każdą wizytą okulistyczną;

dynamiczna tonometria konturowa Pascala – metoda kontaktowa, wykonywana przez lekarza specjalistę;

– krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego: w ciągu jednego dnia wykonywanych jest 4-6 pomiarów (krzywa dobowa wykonywana jest metodą bezdotykową lub dynamiczną);

Autokeratorefraktometria

Przy wykrzystaniu jednego urządzenia można za jednym razem dokonać komputerowego pomiaru wady wzroku oraz krzywizny rogówki. 

Refrakcja u dzieci: 

W Centrum Okulistycznym do zmierzenia wady wzroku u  najmłodszych stosujemy refraktometr pediatryczny – PlusoptiX. Umożliwia on ocenę układu optycznego, rozstawu i średnicy źrenic u dzieci od 6-tego miesiąca życia. Badanie jest komfortowe dla dziecka, ponieważ głowica aparatu oddalona jest od oczu na odległość 1 metra. 

 

Pachymetria

Pachymetria – nieinwazyjne badanie okulistyczne mające na celu pomiar grubości rogówki. Często badanie to ściśle związane jest z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dowiedziono bowiem, że u osób posiadających grubszą rogówkę niż normalnie (standardowa grubość rogówki to około 540µm) ciśnienie również w większości przypadków jest wyższe, natomiast u osób o cieńszej rogówce ciśnienie jest niższe.

Pomiar pachymetrii jest obowiązkowym badaniem u osób, u których została zdiagnozowana jaskra i nadciśnienie oczne. Pomiar grubości rogówki wykonywany jest również przed wszystkimi planowymi chirurgicznymi zabiegami na rogówce (również przed laserową korekcją wad wzroku) oraz w diagnostyce stożka rogówki.  

Biometria

W naszym Centrum Okulistycznym  wykorzystujemy biometr optyczny Alladin firmy Topcon.
 
Urządzenie to umożliwia bardzo precyzyjny pomiar:
  • długości gałki ocznej,        • keratometrii,
  •  komory przedniej,            • grubości soczewki,
  • szerokości tęczówki,         • szerokości źrenicy w warunkach skotopowych 
 
Powyższe parametry dają specjaliście dokładny ogląd na geometrię gałki ocznej. Dzięki temu badanie to może być wykorzystywane jako przesiewowe, wykluczające podejrzane choroby oczu, dysunkcje widzenia obuocznego czy po prostu wady określonego rzędu. Przy pomocy biometrii możemy kontrolować wzrost gałki ocznej z wiekiem, nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych z patologiczną krótkowzrocznością. Przyrost gałki ocznej o 1mm może skutkować progresją krótkowzroczności nawet o 3,00D!

Biometria optyczna pełni także kluczową rolę w kwalifikowaniu pacjentów do operacji zaćmy – służy wówczas do kalkulacji mocy soczewek wszczepianych podczas zabiegu. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż wszczepu sztucznej soczewki dokonujemy raz na całe życie i od tej kalkulacji zależeć będzie jakość widzenia i życia pacjenta po zabiegu.

Gonioskopia

Gonioskopia – badanie polegające na ocenie kąta przesączania w lampie szczelinowej przy użyciu tzw. gonioskopu (np. trójlustro Goldmanna, soczewki czterolusterkowe Zeissa, soczewki chirurgiczne Koeppego, Swana i Jacoba itd.)

Kąt przesączania jest odpowiedzialny za prawidłowy odpływ cieczy wodnistej, a co za tym idzie, utrzymanie optymalnego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ograniczony odpływ cieczy wodnistej spowodowany zbyt małym lub zamkniętym kątem przesączania przyczynia się do znacznego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego co może spowodować poważne problemy.

Badanie wykonuje się w miejscowym znieczuleniu oka, ponieważ gonioskop jest przykładany bezpośrednio do gałki ocznej. W trakcie badania lekarz określa szerokość kąta przesączania, jego strukturę oraz miejsce przyczepu tęczówki.

Wskazania do wykonania badania:
  • diagnostyka jaskry i nadciśnienia ocznego (lub ich podejrzenia);
  • po urazach gałki ocznej
  • przed zabiegami chirurgicznymi lub laserowymi oka

USG

– USG gałki ocznej – projekcja A (biometria – ocena długości gałki ocznej)

– USG gałki ocznej – projekcja B (ocena struktur wewnątrzgałkowych)

GDX

GDX (skaningowa polarymetria laserowa) badanie ma na celu ocenę stopnia ścienczenia lub zaniku włókien nerwowych, określa miejsca ubytków oraz porównuje wynik z normatywną bazą danych. Pomiar dokonywany jest w okolicy tarczy nerwu wzrokowego, w miejscu gdzie włókna nerwowe zbiegają się z całej powierzchni siatkówki i tworzą nerw wzrokowy.

Wskazania do wykonania badania:
• wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych;
• śledzenie progresji jaskry;
• w przypadku wysokiej krótkowzroczności;
• choroby uszkadzające nerw wzrokowy tj. m.in guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, zmiany pourazowe cukrzyca, SM, choroba Alzheimera.

OCT i Angi OCT

OCT

Optyczna koherentna tomografia dna oka, która obrazuje poszczególne struktury oka  m.in. siatkówki i nerwu wzrokowego. Badanie to trwa zaledwie kilka minut jest całkowicie bezpieczne (wykonywane jest w warunkach ambulatoryjnych).  
Badanie OCT wykorzystywane jest głównie w diagnostyce chorób siatkówki.

Wskazania do wykonania badania OCT:
  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem,
  • zmiany cukrzycowe w plamce,
  • otwór w plamce,
  • obrzęk plamki,
  • błony nasiatkówkowe,
  • monitorowanie zmian jaskrowych,
  • stan rogówki przed i po zabiegach laserowej korekcji wzroku

Wykonyjemy:
   • OCT  plamki (OCT GCC)- badanie grubości kompleksu komórek  zwojowych siatkówki, pozwala wykryć bardzo subtelne zaburzenia     jaskrowe w plamce żółtej;
  • OCT tarczy (OCT RNFL) – pomiar grubości warstwy włókien nerwowych, otaczających tarczę nerwu wzrokowego, szczególnie przydatny u osób z wysoką krótkowzrocznością
  • OCT plamki i tarczy – badanie kompleksu komórek GCC i RNFL; 
  • OCT przedniego odnicka – przy wykorzystaniu OCT możemy również dokononać analizy przedniego odcinka oka (pomiar grubości rogówki, badanie kąta przesączanie)

Angio-OCT 

Badanie Angio-OCT jest połączeniem angiografii i optycznej koherentnej tomografii dna oka. Ta nowa, nieinwazyjna metoda obrazowania przepływu krwi w naczyniach siatkówki i tęczówki oparta jest na tomografii spektralnej, dzięki czemu nie wymaga dożylnego podania kontrastu. Obrazowaniu poddawane są naczynia znajdujące się na różnych głębokościach siatkówki i naczyniówki, dzięki czemu łatwiej jest zlokalizować ewentualne zmiany i określić ich charakter.  

Badanie Angio-OCT wykorzystywane jest w diagnostyce i monitorowaniu zwyrodnień takich jak:
        • AMD;       
        • teleangiektazja siatkówkowa;
        • retinopatia cukrzycowa;
        • CRS
Badanie Angio-OCT jest wykonywane W SPOSÓB CAŁKOWICIE BEZPIECZNY DLA PACJENTA!

Perymetria

Perymetria – badanie pola widzenia. Celem badania jest sprawdzenie, czy w polu widzenia nie występują ubytki. Badanie w zależności od wybranej strategii i ilości bodźców trwa od 5 do 20 minut. Wymaga od pacjenta dużego skupienia. Wynik przedstawiany jest w postaci map graficznych.

Wyróżniamy dwa rodzaje perymetrii:
perymetrię statyczną (wykonywaną w naszym Centrum) – bodziec     świetlny, na który patrzy pacjent podczas badania pojawia się i znika,   intensywność jego sygnału ulega zmianie przez co raz jest lepiej a raz   gorzej widoczny;
perymetrię kinetyczną – bodziec świetlny przemieszcza się w trakcie badania

Wskazania do wykonania badania:
  • diagnostyka jaskry lub monitorowanie jej przebiegu;
  • zwyrodnienia nerwu wzrokowego;
  • zwyrodnia siatkówki (odwarstwienie, AMD);
  • mała ostrość widzenia;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • bóle głowy nieznanego pochodzenia.

Wysokiej klasy sprzęt medyczny jakiego używamy w Centrum Okulistycznym pozwala na postawienie naszym pacjentom trafnej diagnozy, a co za tym idzie, na dobór skutecznej metody leczenia schorzeń narządu wzroku.