leczenie zeza

Jedną z metod leczenia zeza u dzieci są ćwiczenia wzroku, zarówno pleoptyczne jak i ortoptyczne. Zaleca je lekarz okulista, a wykonują dyplomowani ortoptyści. Dzięki ćwiczeniom można zniwelować przypadłość, co jest najlepszym wyjściem szczególnie dla najmłodszych pacjentów. Ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne w wielu przypadkach pozwalają uniknąć noszenia okularów, a także konieczności poddania się zabiegom chirurgicznym.
Dlaczego leczenie zeza w Kielcach jest możliwe dzięki ćwiczeniom? Ponieważ zez jest wadą oczu polegającą na osłabieniu mięśni ocznych.

Ćwiczenia pleoptyczne stosowane są w leczeniu niedowidzenia i mają na celu poprawić ostrość wzroku. Ćwiczenia ortoptyczne stosuje się natomiast w leczeniu zaburzeń widzenia obuocznego. Mają one za zadanie wzmocnić wzrok i wykształcić widzenie obuoczne. Wcześnie wdrożone leczenie zeza może skutecznie zapobiec powstawaniu tzw. leniwego oka oraz wszelkich trudności w życiu codziennym, które zez powoduje. Im wcześniej zdecydujesz się na leczenie zeza w Kielcach, tym lepiej.

Na ćwiczenia pleoptyczno – ortoptyczne oraz badanie kątów zeza zapraszamy do naszej ortoptystki Renaty Kowalskiej – Kmieć.